Ampero Thermo-Est to czujniki temperatury wysokiej jakości

Podstawą naszej oferty są czujniki temperatury. Produkujemy je w tysiącach odmian i aby przybliżyć Państwu ich konstrukcję omówimy pokrótce ich budowę. Czujniki temperatury dzielimy przede wszystkim ze względu na typ elementu pomiarowego. Rozróżniamy dwa podstawowe typy: czujnik temperatury rezystancyjny oraz czujnik temperatury termoelektryczny.

Czujniki temperatury rezystancyjne, to czujniki, w których element pomiarowy zmienia rezystancję wraz ze zmianą temperatury. Istnieją dwa podstawowe rodzaje rezystancyjnych czujników temperatury PTC i NTC. PTC (Positive Temperature Coefficient) to termistor, który zwiększa swą rezystancję (oporność) pod wpływem wzrostu temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 itp.). NTC (Negative Temperature Coefficient) to termistor, który zmniejsza swą rezystancję (oporność) pod wpływem wzrostu temperatury. Rezystancyjne czujniki temperatury, są zwykle dokładniejsze od czujników termoelektrycznych, ale ich maksymalny temperaturowy zakres pracy to -196°C do 600°C.

Czujniki temperatury termoelektryczne, to czujniki których element pomiarowy wytwarza napięcie proporcjonalne do zmiany temperatury (termopary typu: K, N, T, J, S, R, B), ich zakres pracy w zależności od typu wynosi od -200°C do 1700°C.

Każdy z tych podstawowych typów czujników możemy jeszcze podzielić ze względu na ich parametry fizyczne:

  1. ze względu na sposób podłączenia: czujnik temperatury przewodowy, czujnik temperatury głowicowy
  2. ze względu na konstrukcję: czujnik temperatury rurkowy, czujnik temperatury płaszczowy, czujnik temperatury z osłoną ceramiczną i czujnik temperatury ze specjalną osłoną
  3. ze względu na sposób mocowania: czujnik temperatury przylgowy, czujnik temperatury przykręcany, czujnik temperatury do wbijania, czujnik temperatury z króćcem, czujnik temperatury bagnetowy, czujnik temperatury żłobkowy
  4. ze względu na zastosowanie: czujnik temperatury do batonu, czujnik temperatury do autoklawu, czujnik temperatury do pieczarkarni, czujnik temperatury do ciekłych metali itp.

W naszym katalogu czujniki dzielimy przede wszystkim ze względu na sposób podłączenia, czyli na czujniki temperatury przewodowe i czujniki temperatury głowicowe. Podział ten zastosowaliśmy dlatego, że prawie każdy z typów czujnika temperatury występuje w wykonaniu termorezystancyjnym i termoelektrycznym. Dodatkowo w naszym katalogu elektronicznym podzieliliśmy czujniki temperatury z uwagi na zastosowanie, aby każdy mógł sobie odfiltrować czujniki które go interesują.

Gdyby Państwo nie znaleźli czujnika temperatury, który odpowiadałby Państwa potrzebom, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Ampero Thermo-Est to firma, która poza swoją standardową ofertą, specjalizuje się w nietypowych konstrukcjach czujników. Produkujemy czujniki temperatury dla laboratoriów, na statki, do silników elektrycznych i spalinowych, do sprężarek, dla przemysłu mięsnego, przetwórczego i ciężkiego, dla chłodnictwa, mleczarstwa, krwiodawstwa itd. itp.

Czujnik
temperatury PC, PCT
Kategoria:Czujniki temperatury

Czujnik temperatury typu PC, PCT przylgowy

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni rurociągów, mocowany do rury za pomocą opaski zaciskowej.
- wkład / zakres pomiarowy
  dla typu PC
    Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 400°C), (opcja -196 ÷ 200°C)
    Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 160°C)
    dla typu PCT
    NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 400°C)
    Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400°C)
    Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350°C), (opcja -200 ÷ 40°C)
    spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy
- przewód łączeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu
    silikonowy 2; 3; 4, 6 żyłowy (-60 ÷ 200°C)
    teflonowy 2; 3; 4 żyłowy (-200 ÷ 200°C)
    włókno szklane 2; 4 żyłowy (-50 ÷ 400°C)
    polwint 2; 3, 4 żyłowy (-25 ÷ 105°C)
- średnica końcówki czujnika o - 4; 5; 6 mm
- osłona i radiator czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)
- klasa dokładności:
  dla typu PC: AA; A; B
  dla typu PCT: 1; 2; 3
- mocowanie za pomocą opaski dociskającej - cibandu (opcja)

Karta - PC, PCT