.

Nasze Laboratorium świadczy usługi

1. W obiektach własnych:
w zakresie wzorcowania aparatury do pomiaru temperatury

w zakresie -35 ÷ 1100°C:
• czujników temperatury (rezystancyjnych, termoelektrycznych i innych)
• mierników, regulatorów, rejestratorów
• termometrów elektrycznych
• pirometrów radiacyjnych

2. W obiektach przemysłowych Klienta :
wzorcowanie aparatury do pomiaru temperatury:
• mierników
• regulatorów
• rejestratorów
  osobno lub z całymi torami pomiarowymi.