Naczelną dewizą naszej firmy jest dobro klienta! Istniejemy od 1991 roku.

Historia naszej firmy to ponad 30 lat doświadczenia, rozwoju i innowacji. Cieszymy się, że jakość naszych wyrobów oraz usług pozwoliła nam budować przez wszystkie lata zaufanie klientów.

W tym czasie rozwinęliśmy kontakty nie tylko z polskimi kontrahentami, ale również wysyłamy nasze wyroby do wielu zagranicznych partnerów. Niezmiennie naszymi celami są jakość oraz precyzja. Wieloletnia praca w tej samej dziedzinie gwarantuje naszym produktom spełnienie naszych celów w najwyższym stopniu.

Historia Firmy

W 1991 roku zostało powołane do działalności produkcyjno-handlowo-usługowej Przedsiębiorstwo PPHU "AMPERO"Sp.z o.o. Początkowa działalność obejmowała dwa obszary:

  • 1. temperatura
  • 2. ciśnienie

Założyciele firmy przez wiele lat realizowali się w w/w obszarach. Na przełomie lat 1970 i 1980 byli twórcami jednego z istniejących wówczas laboratoriów, które posiadało status Instytucji Upoważnionej. Oznaczało to upoważnienie do świadczenia czynności wzorcowania i legalizacji etalonów kontrolnych na równi z Państwową Administracją Miar.

1980 - wspomniani pracownicy przy współpracy z kadrą Instytutu Systemów Sterowania brali między innymi udział w opracowaniu pierwszego w kraju automatycznego systemu do pomiaru i analizy charakterystyk termometrycznych (system powstał z wykorzystaniem systemu komputerowego typu"ODRA").

1994 - kolejnym sprawdzianem zawodowym było opracowanie i wykonanie a następnie uruchomienie - z udziałem kadry Politechniki Śląskiej - kompleksowej symulacji temperatury w funkcji wilgotności.

2002 - wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jesienią 2004 roku nastąpiło połączenie kapitałowe z wiodącą firmą w pomiarach temperatury na terytorium Francji - THERMO EST. Została rozbudowana znacząco baza sprzętu produkcyjnego (w tym spawarek laserowych), co umożliwiło powiększenie asortymentu produkcji i usług.

Od października 2004 nastąpiła zmiana nazwy firmy na AMPERO THERMO-EST Sp.z o.o.

2007 - zrezygnowano z ciśnienia i postanowiono skupić działalność wyłącznie na temperaturze.

2009 - to początek wymiany sprzętu pomiarowego w Laboratorium pod kątem spełnienia wymogów AKREDYTACJI LABORATORIUM.

2013 - zasługującym na uwagę jest też udział naszej firmy, w realizacji programu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w temacie "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej". Zdobyte doświadczenie zaowocowało wdrożeniem wielu nowych typów czujników oraz aparatury do pomiaru temperatury, który to proces trwa do chwili obecnej, zdobywając uznanie u naszych partnerów handlowych.

Dane Firmy

AMPERO THERMO-EST Sp. z o.o.
ul. Budowlana 5 G
40-301 Katowice

 

KRS: 0000053284
NIP: 634-013-52-74
REGON: 271057323