Aktualnie w firmie obwiązuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO, potwierdziło słuszność dotychczas stosowanej dyscypliny w zakresie funkcjonowania firmy i wprowadziło nowe elementy kontrolne organizowania działalności.

Wybrana grupa wyrobów została poddana testom na wstrząsoodporność w specjalistycznym Laboratorium. Pokaźna grupa naszych wyrobów posiada ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wydane przez Państwowy Zakład Higieny - dopuszczające do stosowania w przemyśle spożywczym.