Razem z Politechniką Śląską zbudowaliśmy wysokotemperaturowy kalorymetr typu rozpuszczania.

kalorymetr2-230x300Urządzenie to pozwala na wyznaczenie entalpii tworzenia stopów w przedziale temperatury od pokojowej do 1000°C. Kalorymetr został zbudowany przez Politechnikę Śląską i pracuje obecnie w Instytucie Technologii Metali na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Opis urządzenia oraz pierwsze wyniki przeprowadzonych z jego pomocą pomiarów przedstawiono w poniższej publikacji:
T. Maciąg, K. Rzyman, New possibilities of recently constructed high-temperature solution calorimeter, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 113, 1, 189-197, 2013. DOI: 10.1007/s10973-012-2881-6

Nasz udział w budowie urządzenia sprowadził się do wykonania kilku zestawów czujników temperatury, w tym szereg stosów zbudowanych z różnych termoelementów, zawierających od 33 do 80 spoin pomiarowych.