Współpraca z Politechniką Śląską

Razem z Politechniką Śląską zbudowaliśmy wysokotemperaturowy kalorymetr typu rozpuszczania. Urządzenie to pozwala na wyznaczenie entalpii tworzenia stopów w przedziale temperatury od pokojowej do 1000°C. Kalorymetr został zbudowany przez Politechnikę Śląską i pracuje obecnie w Instytucie Technologii Metali na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Opis urządzenia oraz pierwsze wyniki przeprowadzonych z jego pomocą pomiarów przedstawiono w […]