Ampero-PodziekowaniePS-2014-207x300Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej inicjatywie.

Tematem spotkań było”CZY NALEŻY BAĆ SIĘ GAZU”. Konkluzja – NIE!!! – pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

Firma AMPERO THERMO-EST jest producentem takowych: czujniki, mierniki, regulatory.